JÄSENPALVELUT / MEDLEMSFÖRMÅNER


Liittymällä yhdistyksen jäseneksi, saat palveluja ja jäsenetuja. Då du blir medlem får du medlemsförmåner och tjänster.

ENSIMMÄINEN JÄSENETU
Mahdollisuus verkostoitua Suomessa ja ympäri maailman.

Möjlighet att bilda nätverk i Finland och på andra håll i världen.


TOINEN JÄSENETU
Kansainväliset konferenssit: 

Internationella konferenser:


  • 2022 Wien


KOLMAS JÄSENETU

Mahdollisuus hakea kansainvälisiä konferenssistipendejä.Möjlighet att ansöka om internationella konferensstipendier.

NELJÄS JÄSENETU
Seminaarit ja kaupallista toimintaa edistävät juhlat...

Seminarier och fester som främjar företagsamhet.


VIIDES JÄSENETU
Yritysvierailut, kaupallisetkoulutukset, asiantuntijaluennot, webinaarit...

Företagsbesök, utbildning i företagsamhet, expertföreläsningar, webinarier...

KUUDES JÄSENETU
Jäsenkirje 4 krt vuodessa ja kansainvälinen newsletter useita kertoja vuodessa.
Medlemsbrev 4 gånger per år och det internationella newsletter flera gånger per år.

SEITSEMÄS JÄSENETU
Mahdollisuus saada oma kansainvälinen tutkimus Siecin  konferenssin jälkeiseen tutkimusjulkaisuun.

Möjlighet att få din egen forskning publicerad i Siec-konferenspublikationen som utkommer efter varje konferens.

OPISKELIJAETU
Nuorten yrittäjien stipendit ja koulutukset.

Stipendier och utbildning för unga företagare.


OPISKELIJAETU
Opiskelijajäsenillä mahdollisuus tehdä ammattiosaamisen näyttöjä yhdistyksessä.
Möjlighet för studerandemedlemmar att göra yrkeskompensprov inom föreningen

Jäsenmaksu 35 euroa vuodessa. 

Opiskelijajäseneksi pääsee 10 eurolla per vuosi ja  yhteisöjäseneksi 150 eurolla vuodessa. 

Tervetuloa mukaan!

Medlemsavgiften är 35 euro per år.

Medlemsavgiften för studerandemedlemmar är 10 euro per år och för samfundsmedlemmar 100 euro per år.

Välkommen med!