Athena

Athena projekti edistää nuorten, erityisesti naisyrittäjien valmiuksia työskennellä COVID-2019 pandemian jälkeen. 

Tarkoitus on kerätä hyviä käytäntöjä Euroopasta, tutkia ja kehittää koulutusta, sekä tukea ja kannustaa kohderyhmää. 

The Athena project promotes and supports young people, especially female entrepreneurs, to work after the COVID-2019 pandemic. 

The purpose is to collect good practices from Europe, make research and develop Mooc online-training, and support and encourage the target group.